Ang Gitaristang Hindi Marunong Magskala

  • 0 10
  • 2014
  • Nonemin
Ang Gitaristang Hindi Marunong Magskala

An aging guitarist plays by his heart while dancing on broken glass.

Ang Gitaristang Hindi Marunong Magskala
Sigfreid Barros-Sanchez
Sigfreid Barros-Sanchez Director, Writer...