Romanes

  • 8 10
  • 2009
  • 16min
Romanes
  • Títol original: Romanès (2013)

A través d'entrevistes realitzades en un taller de vídeo, els habitants d'un barri a la vora de Roma parlen de les seves vides, les seves esperances i el seu sentit d'identitat.

Romanes
Awards

OFFICIAL SELECTIONS: Visions du Réel, VIS Vienna Independent Shorts, dokumentART – Europäisches Dokumentarfilmfestival, Int. Short Film Festival Uppsala/ Int. Film Festival, Cork/ Youki – Internationales Jugend Medien Festival/ IDFA - Internationales Dokumentarfilm Festival Amsterdam/ Filmwinter/ Glasgow Short Film Festival/ One World Romania documentary film festival/ International Documentary Film Festival Iowa City/ LIDF – London Internationale Documentary Festival/ This Human World Festival

Romanes. Els oblidats a Roma

Romanes s'ha basat en 270 minuts de vídeo gravats el 2009 en un taller de vídeo amb joves romaníes i sintis. Anomenat "Villaggio Attrezzato Via dei Gordiani", aquest camp es va celebrar al barri de Centocelo de Roma. 

L'objectiu principal d'aquest projecte era retratar una cultura i una generació als protagonistes, tot i que van nàixer a Roma, no tenen dret a la ciutadania italiana. 

Empreses de producció

Sixpack Films


Documentals guardonats arreu del món

Les millors pel·lícules documentals

VEURE ARA