Yoshiaki Ooi

Yoshiaki Ooi

Actor

Known for

The Ondekoza

The Ondekoza