Shinji Hashimoto

Shinji Hashimoto

Producer

Known for

6.5

Final Fantasy VII: Advent Children