Matthew Chong

Matthew Chong

Actor

Known for

Making Fun: The Story of Funko

Making Fun: The Story of Funko