• This movie is not currently available but registered users
    can make the request for it to be added to our platform

Urospredere

  • 0 10
  • 2009
  • Nonemin
Urospredere
  • Norwegian

Urospredere er en norsk dokumentarfilm om fildeling og piratkopiering. Meningen med filmen er å skape en åpen debatt om ulovlig fildeling i Norge. I filmen ønsker Urospredere å slippe til partenes ulike meninger, og derme skape forståelse. Dokumentarfilmen vil blant annet fokusere på hvordan fildeling kan gjøres lovlig, hvilke lovendringer som må til, og hvordan ville det fungere. En annen interes

Urospredere
  • Norwegian