Reise zum Horizont

  • 8 10
  • 2008
  • Nonemin
Reise zum Horizont
  • German

None

Reise zum Horizont
  • German
Thomas Latzel
Thomas Latzel Screenplay, Director of Photography...
Britta Becker
Britta Becker Director of Photography
Mark Löffler
Mark Löffler Sound Editor
Eckehard Fiedler
Eckehard Fiedler Sound Editor
Julia Kokke
Julia Kokke Production Manager
Juleike Weigel
Juleike Weigel Production Manager
Judith Rieker
Judith Rieker Production Manager
Ewa Wisnierska
Ewa Wisnierska Ewa Wisnierska
Dörte Schwarz
Dörte Schwarz Dörte Schwarz
Jochen Henrichs
Jochen Henrichs Jochen Henrichs
Teresa Wisnierska
Teresa Wisnierska Teresa Wisnierska
Edward Wisnierski
Edward Wisnierski Edward Wisnierski
Corinna Schwiegershausen
Corinna Schwiegershausen Corinna Schwiegershausen
Elisabeth Rauchenberger
Elisabeth Rauchenberger Elisabeth Rauchenberger
Stefan Mast
Stefan Mast Stefan Mast