• This movie is not currently available but registered users
    can make the request for it to be added to our platform

Georg, Piece by Piece

  • 5 10
  • 2000
  • Nonemin
Georg, Piece by Piece
  • Norwegian

Den hardtslående intellektuelle retorikeren, lyrikeren, essayisten og forfatteren Georg Johannesen (1931-2005) døde i 2005 under en tur til Egypt. Bak seg hadde han en rekke diktsamlinger, fagbøker og romaner som både er provoserende og øyeåpnende. Mens innholdet i Johannesens tekster nok er det viktige, var han heller aldri redd for å utfordre formen, og da spesielt for å avsløre språkets tilsløring og fordreining av virkeligheten. Skillet mellom lyrikken og virkeligheten skulle oppheves, men også belyses. Som romanforfatter stod Johannesen også i motstand mot det bestående, og da spesielt mot samfunnets normer og etterkrigstidens sosialdemokrati. Johannesens inspirasjoner kom både fra Bibelen og Bertolt Brecht. I følge Johannesen kunne hans publikum deles i to: de som var enige med ham, og de som ikke hadde forstått ham. I denne dokumentarfilmen kommer vi litt nærmere Georg Johannesen.

Georg, Piece by Piece
  • Norwegian
Marte Stokvik
Marte Stokvik Director, Writer

Production Companies

Laterna Magica